Terms & Conditions

เงื่อนไขและข้อกำหนด ของทาง บริษัท จั๊ม อเวค จำกัด, ไทยแลนด์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ https://jumpawake.com ที่จัดทำและก่อตั้ง โดย บริษัท จั๊ม อเวค จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010556667050)
ทางบริษัทต้องการให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับเรา ดังนั้นโปรดสละเวลาสักครู่เพื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (เราได้พยายามทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขสั้นลงและยุติธรรมที่สุดกับคุณ)
 1. เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้
 2. ทางบริษัทพยายามที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา แต่เราไม่รับประกันข้อมูลบนเว็บไซต์นี้
 3. คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเมื่อทำการสั่งซื้อ คุณสามารถชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเรา
 4. หลังจากทำการสั่งซื้อสำเร็จ ทางบริษัทจะพยายามจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าตามคำสั่งซื้อภายใน 24 ชั่วโมง ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันระยะเวลาได้ หากมีความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นจากบริษัทจัดส่ง
 5. ผู้ซื้อสามารถปฏิเสธคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลาก่อนที่จะได้รับสินค้าหรือหลังจากชำระเงินแล้วภายใน 7 วัน ขึ้นอยู่กับสินค้าที่ส่งคืนจะต้องจัดส่งสินค้าคืนในสภาพที่ไม่ชำรุดและสมบูรณ์ การคืนเงินจะดำเนินการภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับสินค้าและผู้ซื้อจะชำระค่าส่งสินค้าคืนโปรดดูนโยบายการคืนสินค้าของเราด้วย
 6. หมอน จั๊ม ทู ทรี มีการรับประกัน 6 เดือนนับจากวันจัดส่ง
 7. ทางบริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างระมัดระวัง เราไม่ขายข้อมูลหรือสแปมคุณ ผู้ซื้อยินยอมให้จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อบนเว็บไซต์
 8. เนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ บริษัท จั๊ม อเวค จำกัด ห้ามใช้เนื้อหาเว็บไซต์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท จั๊ม อเวค จำกัด
 9. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีจากการเผยแพร่บนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านั้น
หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

Returns and Refunds

การคืนสินค้าและการคืนเงิน
ผู้ซื้อสามารถปฏิเสธคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลาก่อนที่จะได้รับและชำระเงินหรือภายใน 7 วัน
ขึ้นอยู่กับสินค้าที่ส่งคืนเนื่องจากจัดส่งในสภาพที่ขายได้
การคืนเงินจะดำเนินการภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับสินค้าและผู้ซื้อจะชำระค่าส่งสินค้าคืน
การคืนเงินมีผลกับผู้ซื้อแต่ละรายเท่านั้น บริษัทที่ซื้อปลีกจะไม่ได้เข้าร่วมการคืนเงิน
การคืนเงินจำกัดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวและชิ้นแรก
การคืนเงินไม่รวมสินค้าเสียหายและสินค้าที่ได้รับเป็นของขวัญหรือในการแข่งขัน
หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการคืนสินค้าและการคืนเงิน โปรดติดต่อเราที่